Drag a column header here to group by that column
รายละเอียด 
เลขที่สัญญา 
ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 
ราคากลาง 
วิธีการจัดซื้อ/จ้าง 
ผู้ได้รับคัดเลือก 
เหตุผลที่คัดเลือก 
วงเงินตามสัญญา 
วันที่ทำสัญญา 
ระยะเวลาส่งมอบ 
วันที่สิ้นสุดหลักประกันสัญญา 
  
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Collapse] 161/2561ก่อสร้างแผงบังสายตาและบังแดด950,000.00949,991.42วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิล. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่นผู้เสนอราคาต่ำสุด864,000.0028/8/2561120 
 
ผู้ซื้อซอง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิล. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
[Expand] 153/2561จัดจ้างพิมพ์วารสารลูกช้างสัมพันธ์ ประจำปี 25601,500,000.001,062,500.00วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรการพิมพ์ผู้เสนอราคาต่ำสุด852,565.007/8/25613030/9/2561
[Expand] 152/2561จ้างติดตั้งเสาพร้อมโคมไฟฟ้า post Light แบบคู่ขนาด 70 วัตต์236,340.000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยบีเวอร์ คอนสตรัคชั่นราคาต่ำสุด196,110.001/8/25611509256115/9/2563
[Expand] 151/2561จัดทำประตูทางเข้าออกอัจฉริยะ5,000,000.004,996,000.00ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์บริษัท บิ๊ก ดาต้า เอเจนซี่ จำกัดเสนอราคาต่ำสุด4,990,000.0031/7/256118027/1/2562
[Expand] 150/2561จัดซื้อตู้สำนักงานเคลื่อนที่(ตู้คอนเทนเนอร์)700,000.000.00 บริษัท ซีส์ เทรด จำกัดเสนอราคาต่ำสุด644,140.0023/7/256112019/11/2562
[Expand] 146/2561จ้างพิมพ์หนังสือโปรติโอกลัยแคนฯ147,000.00147,000.00วิธีเฉพาะเจาะจงห้างหุ้นส่วนจำกัด วนิดาการพิมพ์เสนอราคาต่ำสุด147,500.00 30 
[Expand] 145/2561จ้างพิมพ์หนังสือปวดคอฯ106,000.00106,000.00วิธีเฉพาะเจาะจงห้างหุ้นส่วนจำกัด วนิดาการพิมพ์เสนอราคาต่ำสุด106,000.00 30 
[Expand] 144/2561จ้างพัฒนาเว็บไซต์120,000.00120,000.00วิธีเฉพาะเจาะจงนายจิรวัฒน์ ตียาคมเสนอราคาต่ำสุด120,000.0010/7/256160 
[Expand] 143/2561เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ความสว่าง 13,000 จำนวน 2 เครื่อง1,262,600.001,260,460.00วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบอสส์ อนด์ ซัพพลายเสนอราคาต่ำสุด1,249,800.0017/7/25612511/8/2563
[Expand] 142/2561จ้างทำระบบพิมพ์บัตรนักศึกษาพร้อมไฟสตู printer ฯ238,000.00238,000.00วิธีเฉพาะเจาะจงร้าน J one nine softเสนอราคาต่ำสุด238,000.0010/7/256130 
Page 1 of 33 (323 items)Prev[1]234567313233Next
ส่งออกข้อมูล
หมายเหตุ: คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม