Drag a column header here to group by that column
รายละเอียด 
เลขที่สัญญา 
ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 
ราคากลาง 
วิธีการจัดซื้อ/จ้าง 
ผู้ได้รับคัดเลือก 
เหตุผลที่คัดเลือก 
วงเงินตามสัญญา 
วันที่ทำสัญญา 
ระยะเวลาส่งมอบ 
วันที่สิ้นสุดหลักประกันสัญญา 
  
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Collapse] 161/2561ก่อสร้างแผงบังสายตาและบังแดด950,000.00949,991.42วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิล. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่นผู้เสนอราคาต่ำสุด864,000.0028/8/2561120 
 
ผู้ซื้อซอง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิล. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
[Expand] 151/2561จัดทำประตูทางเข้าออกอัจฉริยะ5,000,000.004,996,000.00ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์บริษัท บิ๊ก ดาต้า เอเจนซี่ จำกัดเสนอราคาต่ำสุด4,990,000.0031/7/256118027/1/2562
[Expand] 146/2561จ้างพิมพ์หนังสือโปรติโอกลัยแคนฯ147,000.00147,000.00วิธีเฉพาะเจาะจงห้างหุ้นส่วนจำกัด วนิดาการพิมพ์เสนอราคาต่ำสุด147,500.00 30 
[Expand] 145/2561จ้างพิมพ์หนังสือปวดคอฯ106,000.00106,000.00วิธีเฉพาะเจาะจงห้างหุ้นส่วนจำกัด วนิดาการพิมพ์เสนอราคาต่ำสุด106,000.00 30 
[Expand] 143/2561เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ความสว่าง 13,000 จำนวน 2 เครื่อง1,262,600.001,260,460.00วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบอสส์ อนด์ ซัพพลายเสนอราคาต่ำสุด1,249,800.0017/7/25612511/8/2563
[Expand] 142/2561จ้างทำระบบพิมพ์บัตรนักศึกษาพร้อมไฟสตู printer ฯ238,000.00238,000.00วิธีเฉพาะเจาะจงร้าน J one nine softเสนอราคาต่ำสุด238,000.0010/7/256130 
[Expand] 140/2561จ้างทำกระเป๋าผ้า410,000.00406,000.00วิธีเฉพาะเจาะจงร้าน KOKKADEC โดยนางมัทนิยา รัตนคุณกรณ์เสนอราคาต่ำสุด406,000.006/7/256130 
[Expand] 133/2561จัดทำแบบรูปรายการโครงการก่อสร้างอาคารกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒฯ2,000,000.002,000,000.00 พี.เอ็ม.ดีไซน์ จำกัดได้รับคะแนนสูงสุด2,000,000.0018/6/256115018/6/2562
[Expand] 114/2561จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมอาคารยุทธศาสตร์172,400.00172,400.00วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัดเสนอราคาต่ำสุด169,925.00 30 
[Expand] 113/2561เช่่าคอมพิวเตอร์ 9 ชุด สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา276,480.000.00วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท นิยมพานิช จำกัดเสนอราคาต่ำสุด239,460.0025/4/25614531/5/2564
Page 1 of 30 (300 items)Prev[1]234567282930Next
ส่งออกข้อมูล
หมายเหตุ: คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม