Drag a column header here to group by that column
รายละเอียด 
เลขที่สัญญา 
ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 
ผู้ได้รับคัดเลือก 
วงเงินตามสัญญา 
วันที่เริ่มโครงการ 
ระยะเวลาส่งมอบ 
วันที่สิ้นสุดหลักประกันสัญญา 
  
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Collapse] 36/2561งานจ้างพิมพ์ข่าวสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายสัปดาห์ ประจำปี 2561767,832.00ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทกานต์ กราฟฟิค การพิมพ์631,984.8019/10/2560365 
 
ผู้ซื้อซอง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทกานต์ กราฟฟิค การพิมพ์
[Expand] 35/2561จ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา และห้องอาหาร จำนวน 2 เดือนประจำปี 25611,060,000.00ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคล โปรดักส์ ซัพพลาย1,060,000.0019/10/256061 
[Expand] 34/2561จ้างผลิตน้ำดื่มอ่างแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561-256216,886,100.00บริษัท น้ำใสใจจริง จำกัด16,886,100.0025/10/256073030/9/2562
[Expand] 33/2561จ้างเหมาบริการสุขอนามัย กำจัดเชื้อ กลิ่น ห้องน้ำอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยและอาคารยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑150,000.00บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด134,820.0018/10/2560365 
[Expand] 32/2561งานจ้างทำความสะอาดหอประวัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561132,000.00บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด132,000.0019/10/2560365 
[Expand] 30/2561จ้างถ่ายเอกสาร100,000.00บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด100,000.00 365 
[Expand] 29/2561เช่าเครื่องพิมพ์อัตโนมัติ กองคลัง100,000.00บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด100,000.00 365 
[Expand] 28/2561จ้างแม่บ้านทำความสะอาด ณ บ้านพักรับรองไผ่ล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่108,000.00นางรัชนี จาริมกวง108,000.0012/10/2560365 
[Expand] 27/2561จ้างพิมพ์นิตยาสาร CMUHR ประจำปี 2561370,000.00โลกสีขาว (ประเทศไทย) จำกัด370,000.0012/10/2560365 
[Expand] 26/2561จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 5,000,000.00ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะกรบริการ4,910,000.0018/10/256036530/9/2561
Page 1 of 52 (511 items)Prev[1]234567505152Next
ส่งออกข้อมูล
หมายเหตุ: คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม